The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

1301 tot 1310 van 1865
1 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1281   1291   1301   1311   1321 ... 1491 ... 1671 ... 1861

1301   Hoofdstuk: Typhon
J.W. van Henten in: Dictionary of Deities and Demons in the Bible (DDD) (1995), p. 1657-1662
1302   Rapport: Stabiliteit en veiligheid in Europa. Het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid
M.C. Brands (1995)
1303   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period, Vol. 26 (1995), p. 358-360 , -
1304   Hoofdstuk: De centrale plaats van Duitsland in de Europese politiek. Bindingskracht of bron van divergentie
M.C. Brands, R. Havenaar in: Challenges in the East (1995), p. 85-126
1305   Artikel: De bronnen van Judith. Judith 7-13 als midrasj-verhaal bij Massa en Meriba
J.W. van Henten in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 3 (1995), p. 20-23
1306   Artikel: 'Rauwe' of 'gekookte' integratie van Europa. Stabiliteit, veiligheid en de kerngroep
M.C. Brands in: Internationale Spectator, Vol. sept. (1995), p. 441-446
1307   Boekredactie: Een gedifferentieerd Europa
M.C. Brands (1995)
1308   Artikel: Is Silence Golden? Paul and Women's Speech in Corinth
C.H.C.M. Jans -Vander Stichele in: Louvain Studies, Vol. 20 (1995), p. 241-253
1309   Boekbespreking: Antisemitismus in Osteuropa: Aspekte einer historischen Kontinuitat
A.W.M. Gerrits in: East European Jewish Affairs, Vol. 25 (1995), p. 117-118 , Antisemitic treat exagerated
1310   Artikel: Antisemitism and anti-communism
A.W.M. Gerrits in: East European Jewish Affairs, Vol. 25 (1995), p. 49-72