The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

1131 tot 1140 van 1865
1 ... 181 ... 371 ... 551 ... 741 ... 931 ... 1111   1121   1131   1141   1151 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

1131   Artikel: The Amsterdam Kouros
H.A.G. Brijder in: Pharos: journal of the Netherlands Institute in Athens, Vol. 3 (1995), p. 3-17
1132   Hoofdstuk: Allard Pieron Museum; verzamelen, aankopen en vervalsen
H.A.G. Brijder in: Jaarboerk 1995 van de Universiteit van Amsterdam: collecties 1995 (1995), p. 28-34
1133   Hoofdstuk: Attische drinkschalen: interpretatie van voorstellingen
H.A.G. Brijder in: Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam: collecties (1995), p. 37-39
1134   Artikel: Het succes van Kunstsponsoring in Nederland
G.J.M. van Wijngaarden in: Boekmancahier, kwartaalschrift over kunst, onderzoek en beleid, Vol. 12 (1995), p. 17-41
1135   Artikel: Pictorial pottery of late Minoan II-III A2 early from Knossos
J.H. Crouwel in: Annual of the Brittish School at Athens, Vol. 100 (1995), p. 157-183
1136   Hoofdstuk: Chariods in Homer and early Iron Age Greece
J.H. Crouwel in: Homeric Questions (1995), p. 309-312
1137   Artikel: Karthago: de Phoenicische stad onder het Romeinse Carthago
R.F. Docter in: Phoenix: bulletin uitgegeven door Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, Vol. 41 (1995), p. 43-57
1138   Artikel: Die Grabung unter dem Decumanus Maximus von Karthago. Zweiter Vorbericht
R.F. Docter, H.G. Niemeyer in: Romische Mitteilungen, Vol. 102 (1995), p. 475-502
1139   Artikel: Archaische Keramik aus Karthago in Leiden
R.F. Docter, C. Briese in: Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden Leiden, Vol. 75 (1995), p. 39-53
1140   Hoofdstuk: Homer, history and archaeology: some remarks on the date of the Homeric World
J.P. Crielaard in: Homeric Questions. Essays in philology, ancient history and archaeology (1995), p. 201-288