The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

721 tot 730 van 1850
1 ... 181 ... 361 ... 551 ... 701   711   721   731   741 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

721   Boekbespreking:
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 40 (1994), p. 233-234 , Der Konkubinat nach altwestnordischen Quellen. Philologische Studien zur sogenannten "Friedelehe" (Erganzungsbande zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 8)
722   Boekbespreking:
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 40 (1994), p. 230-231 , 'Triuwe'. Studien zur Sprachgeschichte und Literaturwissenschaft. Gedachtnisbuch fur Elfriede Stutz (Heidelberger Bibliotheksschriften 47)
723   Hoofdstuk: Jacob Revius
A. Quak in: Biographisch-bibliographisch Kirchenlexikon (1994), p. 1050-1052
724   Hoofdstuk: Johannis Rudbeck(ius)
A. Quak in: Biographisch-bibliographisch Kirchenlexikon (1994), p. 1284-1285
725   Boekbespreking:
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 40 (1994), p. 226-230 , Festschrift Walter Haug und Burghart Wachinger
726   Artikel: De geschiedenis van de genitief in het Zweeds
M. Norde in: Mededelingenblad van de vereniging van oudgermanisten, Vol. 8 (1994), p. 9-
727   Hoofdstuk: De l?gtyska l?norden och kasussystemets forenkling i svenskan
M. Norde in: Dialektkontakt, spr?kkontakt och spr?kforandring i Norden (1994), p. 98-106 + 321
728   Hoofdstuk: Constituent Order in Sign Language of the Netherlands
J.A. Coerts in: Word-order issues in sign language. Working papers (1994), p. 47-72
729   Hoofdstuk: Constituent Order in Sign Language of the Netherlands and the functions of orientations
J.A. Coerts in: Perspectives on sign language structure. Papers from The Fifth International Symposium on Sign Language Research (1994), p. 69-88
730   Artikel: The African-born slave child and crealization
J.T.G. Arends in: Journal of Pidgin and Creole Languages, Vol. 9 (1994), p. 115-119