The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

571 tot 580 van 1850
1 ... 181 ... 361 ... 551   561   571   581   591 ... 731 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

571   Hoofdstuk: Functies van herhaling in informele discussies
M.A. van Rees in: Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek (1994), p. 44-56
572   Hoofdstuk: Analysing and evaluating small-group decision-making discussions
M.A. van Rees in: Functional Communication Quality (1994), p. 149-160
573   Hoofdstuk: Analysing and evaluating problem-solving discussions
M.A. van Rees in: Studies in Pragma-Dialectics (1994), p. 197-217
574   Boekbespreking: Boekbeoordeling
M.A. van Rees in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 155-159 , Kennis, taal en handelen. Analyses van communicatie in de klas
575   Boekbespreking: Boekbeoordeling
M.A. van Rees in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 64-70 , Vraag/antwoord-sequenties
576   Proefschrift: The evolution of space in Russian Literature. A Spatial Reading of 19th and 20th Century Narrative Literature
K.K. Hansen Love (1994), p. 179
577   Proefschrift: Onder de vleugels van de adelaar. De Duitse buitenlandse politiek ten aanzien van Nederland in de periode 1890-1914
A. Beening (1994), p. 440
578   Proefschrift: Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700
P. Knevel (1994), p. 420
579   Proefschrift: From public defiance to guerilla warfare. The radicalisation of the Irish Republican Army - a comparative analysis, 1916-1921
J.A. Augusteijn (1994), p. 361
580   Hoofdstuk: Die friesischen Inschriften im Spiegel kontinental-angelsachsischer Wechselbeziehung
A. Quak in: Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsachsischer Wechselbeziehung. Internationales Symposium in der Werner-Reimers-Stiftung vom 24.-27 Juni 1992 in Bad Homburg (1994), p. 221-228