The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

561 tot 570 van 1850
1 ... 181 ... 361 ... 541   551   561   571   581 ... 731 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

561   Boek: Speech acts in Argumentative Discussions. A Theoretical Model for the Analysis of Discussions Directed towards Solving Conflicts of Opinion (vertaling in het Russisch)
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1994), 239 p.
562   Boekredactie: Studies in Pragma-dialectics
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1994), p. 291
563   Boek: Taalbaak. Aanvulling 1 en 2
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, Y. Halink (1994), 176 p.
564   Hoofdstuk: Apertura
F.H. van Eemeren in: Las lenguas en la Europa comunitaria. La adquisicion de lenguas segundas y/o lenguas extranjeras (1994), p. 21-25
565   Hoofdstuk: Student performance in identifying unexpressed premisses and argumentation schemes
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, K. de Glopper, R.J. Oostdam in: Studies in Pragma-Dialectics (1994), p. 89-103
566   Hoofdstuk: Preface
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Studies in Pragma-dialectics (1994), p. vii-viii
567   Hoofdstuk: Argumentatie en retorica
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Perspectieven in Taalbeheersingsonderzoek (1994), p. 5-7
568   Hoofdstuk: Complex argumentation in a critical discussion
A.F. Snoeck Henkemans in: Studies in Pragma-Dialectics (1994), p. 69-78
569   Boekbespreking:
A.F. Snoeck Henkemans in: Argumentation, Vol. 8 (1994), p. 319-321 , Dialectics and the Macrostructure of Arguments. A theory of argument structure
570   Boekbespreking:
A.F. Snoeck Henkemans in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 325-328 , Argumentation und Metapher