The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

551 tot 560 van 1850
1 ... 181 ... 361 ... 531   541   551   561   571 ... 731 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

551   Hoofdstuk: De Malleus maleficarum, de duivel en de kwestie van de verdwenen geslachtsdelen
P.C. van der Eerden in: Duivelsbeelden (1994), p. 137-167
552   Hoofdstuk: Engelen en demonen
P.C. van der Eerden in: De middeleeuwse ideeenwereld 1000-1300 (1994), p. 117-143
553   Boekbespreking:
P.C. van der Eerden in: Tussen Rijn en Lek, tijdschrift voor de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied, Vol. 28 (1994), p. 20-22 , De Stichtse Rijnlanden: Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
554   Boekbespreking:
P.C. van der Eerden in: Zeventiende Eeuw, Vol. 10 (1994), p. 358- , Philips van Marnix van St. Aldengonde. De opvoeding van de jeugd
555   Boekbespreking:
P.C. van der Eerden in: Volkskundig Bulletin, Vol. 20 (1994), p. 176-176 , De gevelstenen van Amsterdam
556   Hoofdstuk: Russian verbal prefixes and mere 'resultative completion' of the verbal event
J. Gvozdanovic in: Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, Linguistics (1994), p. 141-154
557   Artikel: Ramovs in jezikoslovne vede dvajtsetega stoletja
J. Gvozdanovic in: Slavisticna Revija, Vol. 42 (1994), p. 139-146
558   Proefschrift: Definieren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities
E. Viskil (1994), p. 324
559   Artikel: Modellen voor juridische argumentatie: ter inleiding
F.H. van Eemeren, E.T. Feteris in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 81-84
560   Artikel: Bibliografie "Argumentatietheorie" 1993
E.T. Feteris, R. Grootendorst, P. Houtlosser in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 303-320