The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

21 tot 30 van 1850
1   11   21   31   41 ... 181 ... 361 ... 551 ... 731 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

21   Artikel: Hebreeuws en het netwerk (2)
J.W. Wesselius in: Alef Beet, Vol. 4 (1994), p. 43-46
22   Boekbespreking: A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic
J.W. Wesselius in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 51 (1994), p. 525-533 , A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic
23   Boekbespreking: The Ways of Sages and the Way of the World
J.W. Wesselius in: Studia Rosenthaliana, Vol. 28 (1994), p. 121-122 , The Ways of the Sages and the Way of the World
24   Boekbespreking: Techiyyat ha-metim
J.W. Wesselius in: Studia Rosenthaliana, Vol. 8 (1994), p. 122-123 , Techiyyat ha-metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in klassieke rabbijnse bronnen
25   Boek: Glossar Arabisch - Deutsch
M.A. Woidich, P. Behnstedt (1994), 513 p.
26   Boek: Zayyi ba'du. Inleiding tot de Egyptische omgangstaal (incl. oefeningenboek en woordenlijst)
M.A. Woidich, R. Heinen-Nasr (1994), 334 p.
27   Hoofdstuk: Cairo Arabic and the Egyptian Dialects
M.A. Woidich in: Actes des premieres journees internationales de dialectologie arabe de Paris (1994), p. 493-507
28   Boek: Gelukkig is hij die zich 'Turk' noemt. Nationale identiteit en persoonlijkheidscultus in Turkije
E.J. Zurcher (1994), 38 p.
29   Hoofdstuk: Niyzai Bey, Ahmed
E.J. Zurcher in: Encyclopaedia of Islam (1994), p. 65-66
30   Hoofdstuk: Reshid Pasha, Mustafa
E.J. Zurcher in: Encyclopaedia of Islam (1994), p. 484-486