The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

1101 tot 1110 van 1850
1 ... 181 ... 361 ... 551 ... 731 ... 921 ... 1081   1091   1101   1111   1121 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

1101   Artikel: Om de constructie van verschillen. Een repliek
R. van der Laarse in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 21 (1994), p. 249-254
1102   Artikel: 'Het zaad der partijschap.' Orthodoxe sociabiliteit te Delft (1834-1858).
R. van der Laarse in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, Vol. 2 (1994), p. 17-49
1103   Artikel: De twee gezichten van Claes Braan (circa 1636-1707). Een katholieke drukker en boekverkoper in Haarlem.
G.M.E. Dorren, G. Verhoeven in: Holland, Vol. 26 (1994), p. 235-273
1104   Artikel: De achttiende eeuw als eeuw van het historisch besef.
E.O.G. Haitsma Mulier in: De achttiende eeuw, Vol. 26 (1994), p. 147-152
1105   Artikel: De adel en de Opstand
H.F.K. van Nierop in: Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, Vol. 29 (1994), p. 460-467
1106   Artikel: De zin van het herdenken ligt niet alleen in het verleden.
J.C.H. Blom in: De Volkskrant (1994), p. 18-18
1107   Hoofdstuk: Files in focus
P.J.E. Dekker, H.L.W. Hendriks in: Integrating information structures into Constraint-based and Categorial Approaches (1994), p. 27-37
1108   Hoofdstuk: Inference systems for update semantics
W. Groeneveld, F.J.M.M. Veltman in: Integrating semantic theories II : DYANA-2 Dynamic integration of natural language (1994), p. 227-275
1109   Hoofdstuk: Update semantics for modal predicate logic
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof, F.J.M.M. Veltman in: Integrating semantic theories. II (1994), p. 135-227
1110   Artikel: Vreemdelingen in Nederland: migratie, etniciteit en cultuur
M.M. Leezenberg in: Krisis, Vol. 14 (1994), p. 19-30