The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

51 tot 60 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

51   Hoofdstuk: Denying Racism: Elite discourse and racism
T.A. van Dijk in: Racism and Migration in Western Europe (1993), p. 179-193
52   Hoofdstuk: Discourse and cognition in society
T.A. van Dijk in: Communication Theory Today (1993), p. 107-126
53   Artikel: El poder e els mitjans de comunicacio
T.A. van Dijk in: Periodistica, Vol. 6 (1993), p. 11-38
54  download 2923 Artikel: Numerical support, information processing, and attitude change
C.K.W. de Dreu, N.K. de Vries in: European Journal of Social Psychology, Vol. 23 (1993), p. 647-662
55   Boekredactie: Linguistics in The Netherlands 1993
F.A.C. Drijkoningen, K. Hengeveld (1993), p. x, 200
56   Artikel: Het hulpwerkwoord 'laten' en de imperatief
A.M. Duinhoven in: Gramma/TTT, Vol. 2 (1993), p. 213-233
57   Artikel: A pragma-dialectial approach to argumentation and the fallacies.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Odense working papers in language and communication, Vol. 4 (1993), p. 31-57
58   Hoofdstuk: Argumentatie.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Taalbeheersing als tekstwetenschap: terreinen en trends. (1993), p. 57-110
59   Hoofdstuk: Fallacies in a pragma-dialectical perspective.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Argument and the Postmodern Challenge. Proceedings of the Eighth SCA/AFA Conference on Argumentation. (1993), p. 179-187
60  download 15541 Artikel: Klassieke invloeden in de moderne argumentatietheorie.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Lampas, Vol. 26 (1993), p. 167-179