The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

41 tot 50 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

41   Artikel: Enkele nieuwe aanvullingen op het 'Corpus-Gysseling'
J.W.J. Burgers in: Taal en Tongval, Vol. 45 (1993), p. 184-202
42   Boek: Taalplan kleuters: toetsen. Handleiding groep 1, Handleiding groep 2, Toetsen R1.1-P2.3 en Resultatenbladen
R. Damhuis, R. Schoonen (1993)
43   Artikel: "Morele Politiek": de Radikalen in de Amsterdamse gemeenteraad
D. Damsma, P. de Roij in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, Vol. 19 (1993), p. 115-128
44   Boekbespreking: "Do worden die Juden alle geschant". Rolle und funktion der Juden in spatmittelalterlichen Spielen
C.M.H.H. Dauven -van Knippenberg in: Arbitrium, Vol. 3 (1993), p. 285-290 , "Do worden die Juden alle geschant". Rolle und Funktion der Juden in spatmittelalterlichen Spielen
45  download 32923 Proefschrift: Transsentential meditations : ups and downs in dynamic semantics
P.J.E. Dekker (1993), p. 234
46   Artikel: A handful of sherds from Athens
J.J.V.M. Derksen in: Bulletin Antieke Beschaving, Vol. 68 (1993), p. 171-174
47  download 158394 Artikel: De taal van de sprekende film
K. Dibbets in: Tijdschrift voor Theaterwetenschap, Vol. 33 (1993), p. 87-98
48  download 181893 Proefschrift: Sprekende films: de komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933
K.H.F.M. Dibbets (1993), p. 388
49   Boekbespreking: Kaiserin Theophanu, Prinzessin aus der Fremde, des Westreichs grosse Kaiserin
J.L. van Dieten in: Sudost-Forschungen, Vol. 51 (1993), p. 486-489 , Kaiserin Theophanu, Prinzessin aus der Fremde, des Westreichs grosse Kaiserin
50   Hoofdstuk: Van wonderbaby naar baby-op-bestelling. De marketing van IVF in de Amerikaanse nieuwsmedia
J.F.T.M. van Dijck in: Een beeld van een vrouw : de visualisering van het vrouwelijke in een postmoderne cultuur (1993), p. 153-182