The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

291 tot 296 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

291   Boekbespreking:
I.E. Zwiep in: Studia Rosenthaliana, Vol. 27 (1993), p. 192-193 , A Hebrew Alexander romance according to MS London, Jews' college no. 145
292   Boekbespreking:
I.E. Zwiep in: Studia Rosenthaliana, Vol. 27 (1993), p. 193-195 , Joden onder de Islam. Een cultuur in historisch perspectief / Jews under Islam. A culture in historical perspective.
293   Artikel: Did Adam speak Aramaic? Abraham ibn Ezra's views on the origin of language.
I.E. Zwiep in: Beitr├Ąge zur Geschichte der Sprachwissenschaft., Vol. 3 (1993), p. 45-60
294   Boekredactie: Dutch Studies in the Targum
I.E. Zwiep, A. Kuyt (1993), p. 117
295   Hoofdstuk: Everything you always wanted to know about grammar ... Logic and linguistics in Shem Tov ibn Falaquera's Sefer ha-Mevaqqesh
I.E. Zwiep in: From Narbonne to Regensburg : studies in medieval Hebrew texts. (1993), p. 21-43
296   Hoofdstuk: The unbearable lightness of Hebrew. Didactic trends in seventeenth-century Dutch grammars of biblical Hebrew.
I.E. Zwiep in: Five hundred years of foreign language teaching in the Netherlands, 1450-1950. (1993), p. 27-55