The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

251 tot 260 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

251   Rapport: Reuters in the Netherlands. De la Mar and Reuters Amsterdam Branch
F.P.I.M. van Vree (1993)
252   Boekbespreking: Uitroeptekens genoeg, maar geen cultuur
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 28-08-1993 (1993), De Rotterdamse cultuur in elf spiegels
253   Boekbespreking: Jeugdliteratuur: een kwestie van meer of minder?
G. de Vriend in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 10 (1993), p. 375- , Literatuur zonder leeftijd. Jeugdliteratuur, literatuur: een kwestie van meer of minder?
254   Hoofdstuk: Das Schibboleth der Ethik: Derrida und Celan
H. de Vries in: Ethik der Gabe: Denken nach Jacques Derrida (1993), p. 57-80
255   Hoofdstuk: Ellipses of enlightenment: Derrida and Kant
H. de Vries in: Enlightenments: encounters between critical theory and contemporary French thought (1993), p. 211-256
256   Artikel: Korowai kinship terminology
L.J. de Vries, G. van Enk in: Irian, Bulletin of Irian Jaya, Vol. 21 (1993), p. 91-104
257   Hoofdstuk: Impact of dimensionality and correlation of observation vectors in HMM-based speech recognition
X. Wang, L.F.M. ten Bosch, L.C.W. Pols in: Proceedings Eurospeech'93, Berlin. Vol. 3 (1993), p. 1583-1586
258   Artikel: Accurate algoritms for performing principal component analysis and discriminant analysis
D.J.M. Weenink in: Proceedings (Instituut voor Fonetische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam), Vol. 23 (1993), p. 77-91
259   Hoofdstuk: Modelling speaker normalization by adapting the bias in a neural net
D.J.M. Weenink, L.C.W. Pols in: Proceedings Eurospeech'93, Berlin. Vol. 3 (1993), p. 2259-2262
260   Artikel: Case Theory and the Diachrony of Complex Predicates in Dutch
F.P. Weerman, A. Neeleman in: Folia Linguistica Historica, Vol. 13 (1993), p. 189-217