The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

11 tot 20 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

11   Hoofdstuk: His master's eye
M.G. Bal in: Modernity and the hegemony of vision (1993), p. 379-404
12   Hoofdstuk: Letteren, vrouwenstudies, psychoanalyse: een driehoeksverhouding met relatieproblemen
M.G. Bal in: Psychoanalyse en feminisme (1993), p. 89-106
13   Hoofdstuk: Light in painting: de-seminating art history
M.G. Bal in: Deconstruction and the visual arts: art, media, architecture (1993), p. 49-64
14   Hoofdstuk: Metaphors he lives by
M.G. Bal in: Women, war, and metaphor: language and society in the study of the Hebrew Bible (1993), p. 185-207
15   Artikel: The Elders and Susanna
M.G. Bal in: Biblical Interpretation, Vol. 1 (1993), p. 1-19
16   Artikel: Vitsen med narratologi
M.G. Bal in: Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 2-3 (1993), p. 2-25
17   Hoofdstuk: A. Hutter: pionier der godsdienstpsychopathologie
J.A. van Belzen in: Heer en heelmeesters: negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist (1993), p. 171-196
18   Artikel: Das religiöse Urteil: zwischen Unsicherheitsreduzierung und Reflektion. Eine empirisch-kritische Validierung von Osers Theorie des religiösen Urteils
J.A. van Belzen, H.J. Zondag in: Religionspädagogische Beiträge, Vol. 32 (1993), p. 166-184
19   Artikel: Het oeuvre van L. van der Horst
J.A. van Belzen in: Literatuurbulletin geestelijke volksgezondheid, Vol. 45 (1993), p. bijl-
20   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 20 (1993), p. 298-325