The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

141 tot 150 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

141   Boekredactie: Borders and territories
J.T. Leerssen, M. van Montfrans (1993), p. 256
142  download 15459 Artikel: Culture, politics and borderlands : a small-scale case history
J.T. Leerssen in: Revue des etudes sud-est europeennes, Vol. 31 (1993), p. 11-20
143   Hoofdstuk: Culturele identiteit en nationale beeldvorming
J.T. Leerssen in: De onmacht van het grote : cultuur in Europa (1993), p. 7-19
144   Hoofdstuk: De dissonant
J.T. Leerssen in: De onrust van Europa : fragmenten van cultuur, politiek, recht en economie (1993), p. 49-60
145   Artikel: De Kelten in Ierland
J.T. Leerssen in: Spiegel historiael, Vol. 28 (1993), p. 112-117
146   Hoofdstuk: De natie en de staat
J.T. Leerssen in: Nationalisme in Europa (1993), p. 23-33
147   Boekredactie: De onmacht van het grote: cultuur in Europa
J.T. Leerssen, J.C.H. Blom, P. de Rooy (1993)
148  download 15556 Artikel: Europe as a set of borders
J.T. Leerssen in: Yearbook of European studies, Vol. 6 (1993), p. 1-14
149   Artikel: Europese literatuur en nationale beeldvorming : het geval J.M. Synge
J.T. Leerssen in: De Gids, Vol. 156 (1993), p. 68-79
150  download 15460 Artikel: Literair nationalisme : W.B. Yeats tussen universalisme en particularisme
J.T. Leerssen in: Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Vol. 47 (1993), p. 55-67