The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

121 tot 130 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

121   Boekbespreking:
J.H. Hulstijn in: Studies in second language acquisition, Vol. 15 (1993), p. 131- , Psycholinguistics
122   Artikel: Nieuwe perspectieven voor onderzoek naar het effect van grammatica-onderwijs op de verwerving van een vreemde taal
J.H. Hulstijn in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 46/47 (1993), p. 114-130
123  download 176452 Hoofdstuk: Semantic and phonological interference in the mental lexicon of learners of English as a foreign language and native speakers of English
J.H. Hulstijn, C. Tangelder in: Memory and memorization in acquiring and learning languages: 1rst international congress, Brussels, 21-13 Nov. 1991: proceedings (1993), p. 143-164
124  download 5441 Artikel: When do foreign language readers look up the meaning of unfamiliar words?: the influence of task and learner variables
J.H. Hulstijn in: The modern language journal, Vol. 77 (1993), p. 139-147
125   Boekbespreking: S. H. Lonsdale, Creatures of speech. lion, herding, and hunting similes in the Iliad
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 46 (1993), p. 396-397 , Creatures of speech. lion, herding, and hunting similes in the Iliad
126   Artikel: De kamerverkiezingen in het district Grave in 1905. Een onderzoek naar het toenemende gewicht van kiesverenigingen en belangenorganisaties bij kandidaatstellingen en verkiezingen.
R. de Jong in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, Vol. 10 (1993), p. 153-182
127   Boekbespreking:
M.A. Jonker in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 230-233 , Claude-Nicolas Ledoux: architecture and social reform at the end of the Ancien-Regime
128   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Théatre médiéval, Vol. 4 (1993), p. 48-, Dictionnaire des lettres françaises
129   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Thé^atre médiéval, Vol. 4 (1993), p. 49-, Do worden die Judden alle geschant": Rolle und Funktion der Juden in spätmittelalterlichen Spielen
130   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Théatre médiéval, Vol. 4 (1993), p. 49-50, Trou moet blijcken: bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten': Dl. 2: Boek B