The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

111 tot 120 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

111   Hoofdstuk: Antiochus IV as a typhonic figure in Dan. 7.
J.W. van Henten in: The book of Daniel in the light of new findings (1993), p. 223-243
112   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Journal of the economic and social history of the Orient, Vol. 36 (1993), p. 281-283 , Poverty and charity in Roman Palestine, first three centuries C.E.
113   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 47 (1993), p. 64-65 , Feast and future : Revelation 7:9-17 and the Feast of the Tabernacles
114   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 47 (1993), p. 310-311 , Een begin zonder einde : de doorwerking van Jesaja 65:17 in de intertestamentaire literatuur en het Nieuwe Testament
115   Hoofdstuk: En de draak werd toornig op de vrouw (Openb. 12:17).
J.W. van Henten in: Kleine encyclopedie van de Toorn. (1993), p. 57-77
116   Hoofdstuk: The tradition-historical background of Rom. 3.25. A search for pagan and jewish parallels.
J.W. van Henten in: From Jesus to John : essays on Jesus and New Testament christology in honour of Marinus de Jonge. (1993), p. 101-128
117   Hoofdstuk: Zum Einfluss jüdischer Martyrien auf die Literatur des frühen Christentums.
J.W. van Henten in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II: Principat (1993), p. 700-723
118   Boekredactie: Analysis and synthesis of speech: strategic research towards high-quality text-to-speech generation
V.J. van Heuven, L.C.W. Pols (1993), p. 420
119   Boekbespreking: Point-Counterpoint
A.C.J. Hulk in: Second Language Research, Vol. 9 (1993), p. 285-290 , Point-Counterpoint
120   Artikel: Residual V2 and the licensing of functional features
A.C.J. Hulk in: Probus, Vol. 5 (1993), p. 127-154