The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

91 tot 100 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

91   Boekredactie: Taalbaak.
Y. Halink, F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1993), p. losbladig
92   Boekbespreking:
A.J.A.M. Hanou in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 105-109 , Aufklarung und Geheimgesellschaften. Zur politischen Funktion und Sozialstruktur der Freimaurerlogen im 18. Jahrhundert
93   Artikel: The making of a bourgois state. War, politics and finance during the Dutch revolt
M.C. 't Hart in: Chronicle of Higher Education, Vol. 7/4 (1993)
94   Artikel: De legitimiteit van de dienstplicht
G.A. den Hartogh in: Socialisme en democratie, Vol. 50 (1993), p. 186-188
95   Artikel: Het kwaad: een seculiere visie
G.A. den Hartogh in: Rekenschap, Vol. 40 (1993), p. 102-105
96   Artikel: In Memoriam Trudy van Asperen
G.A. den Hartogh in: Wijsgerig Perspectief, Vol. 34 (1993), p. 136-138
97   Inaugurele rede: Kun je een zygote liefhebben? : over de waarde van het leven en de grenzen van de morele gemeenschap
G.A. den Hartogh (1993)
98   Hoofdstuk: Milieu, overheid en levensstijl
G.A. den Hartogh in: Milieubehoud en consumptiepatronen (1993), p. 57-58
99   Boekbespreking: Rehabilitating legal conventionalism: a critical review
G.A. den Hartogh in: Law and philosophy, Vol. 12 (1993), p. 233-247, A conventionalist theory of institutions
100   Hoofdstuk: Slotbeschouwing
G.A. den Hartogh, F. Jacobs in: Het bedachte leven (1993), p. 205-225