The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

31 tot 40 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

31   Hoofdstuk: Decorbouw
H.E.W.M. Danner in: Handboek Amateurtheater (1992), p. F2000-1-F2000-15
32   Hoofdstuk: Decorontwerp
H.E.W.M. Danner in: Handboek Amateurtheater (1992), p. F1000-1-F1000-25
33   Hoofdstuk: De Nieuwsmakers. Kenmerken van professionele informatieoverdracht
J.F.T.M. van Dijck in: Communicatie: Werking, Invloed (1992), p. 85-107
34   Hoofdstuk: The Issue of Responsibility in Margaret Atwood's The Handmaid's Tale
J.F.T.M. van Dijck, L. Wesseling in: Against Patriarchal Thinking. A Future without Discrimination (1992), p. 243-251
35   Artikel: Two sherds in a cigarbox: The Greek Component in Toscanos-Mainake
R.F. Docter in: Talanta, Vol. 24/25 (1992), p. 23-41
36  download 2924 Artikel: Frames of reference and cooperative social decision making
C.K.W. de Dreu, B.J.M. Emans, E. van de Vliert in: European Journal of Social Psychology, Vol. 22 (1992), p. 297-302
37  download 2925 Artikel: The influence of own cognitive and other`s communicated gain or loss frame on negotiator cognition and behavior
C.K.W. de Dreu, B.J.M. Emans, E. van de Vliert in: International Journal of Conflict Management, Vol. 3 (1992), p. 115-132
38   Boek: Argumentacija, kommunikacija i osibki; perevod s anglijskogo
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1992), 207 p.
39   Boekredactie: Argumentation illuminated.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, J.A. Blair, Ch.A. Willard (1992), p. 307
40   Hoofdstuk: Argumentation Studies Five Estates.
F.H. van Eemeren in: Readings in argumentation. (1992), p. 615-654