The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

191 tot 200 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

191   Artikel: Joeri Dombrovski's faculteit der onnodige dingen
W.G. Weststeijn in: De Gids, Vol. 155 (1992), p. 320-239
192   Boekbespreking: Mijn God, wat heb ik genoeg van dit alles
W.G. Weststeijn in: Vrij Nederland, 18-01-1992, Vol. 53 (1992), p. 72-73 , Manuscripts don't burn : Mikhail Bulgakov: a life in letters and diaries
193   Artikel: Moskouse indrukken
W.G. Weststeijn in: De Gids, Vol. 155 (1992), p. 141-148
194   Hoofdstuk: Nawoord
W.G. Weststeijn in: Het huis met het bordes (1992), p. 36-39
195   Artikel: Russisch
W.G. Weststeijn in: De Gids, Vol. 155 (1992), p. 673-676
196   Artikel: The author and the "I" in Bachtin's conception of the literary text
W.G. Weststeijn in: Russian literature, Vol. 37 (1992), p. 459-469
197   Hoofdstuk: Voorwoord
W.G. Weststeijn in: De ziel van de patriot, of Brieven aan Ferfitsjkin (1992), p. 5-8
198   Boekbespreking: Vrij van ideologische smetten
W.G. Weststeijn in: Vrij Nederland, 13-06-1992, Vol. 53 (1992), p. 106-107 , Leven in weer en wind
199  download 36207 Artikel: Discrimination of short speech-like formant transitions
A. van Wieringen, L.C.W. Pols in: Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 92 (1992), p. 2298 (A)-
200   Artikel: The 'Baladiyyat Ahmad ilFar'
M.A. Woidich in: Manuscripts of the Middle East, Vol. 6 (1992), p. 59-70