The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

11 tot 20 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

11  download 36208 Boekbespreking: The predicament of semiotics
M.G. Bal in: Poetics today, Vol. 13 (1992), p. 293-306 , The limits of interpretation
12   Hoofdstuk: Who cares?: where stories come from and what they do
M.G. Bal in: Information in a healthy society: health in the information society (1992), p. 276-281
13   Artikel: 'De eeuw der psychologie', ook in de theologie?
J.A. van Belzen in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 46 (1992), p. 320-333
14   Artikel: Der Chiasmus der niederländischen Religionspsychologie
J.A. van Belzen in: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 20 (1992), p. 256-269
15   Hoofdstuk: Henricus Rümke
J.A. van Belzen in: Kritisch Denkerslexicon (1992), p. 1-18
16   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 19 (1992), p. 77-98
17   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 19 (1992), p. 280-299
18   Artikel: Psychologisering van de theologie?: de receptie van de godsdienstpsychologie aan theologische faculteiten
J.A. van Belzen in: Psychologie en maatschappij, Vol. 16 (1992), p. 259-275
19   Hoofdstuk: RIAGG en zingeving: enkele overwegingen bij recente ontwikkelingen op het terrein van levensbeschouwing en ambulante geestelijke gezondheidszorg
J.A. van Belzen in: Levensbeschouwing en de RIAGG: verleden, heden en toekomst (1992), p. 49-64
20   Hoofdstuk: Situering en signalement
J.A. van Belzen in: Gevormde oppervlakte: verslag van het symposium ter gelegenheid van de presentatie van de H.C. Rümke groep Slot Zeist d.d. 27-03-1992 (1992), p. 11-25