The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

151 tot 160 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

151   Hoofdstuk: The Patriot revolution: new perspectives
N.C.F. van Sas in: The Dutch Republic in the eighteenth century: decline, Enlightenment and revolution (1992), p. 91-119
152  download 186041 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 49 (1992), p. 868-873 , Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir: texte, traduction et commentaire
153  download 186039 Artikel: Animal descriptions in two qasīdahs by Dhu l-Rummah: some remarks
A. Schippers in: Journal of Arabic Literature, Vol. 23 (1992), p. 191-207
154  download 186040 Hoofdstuk: De Maqâma van de ongeletterde voorzanger: uit de 'Tahkemoni' van Yehudah al-Harîzî
A. Schippers in: Elf wijzen van interpreteren: essays over het lezen van teksten uit het islamitisch cultuurgebied (1992), p. 101-116
155  download 186820 Hoofdstuk: Mūsā Ibn 'Azra
A. Schippers in: Encyclopedia of Islam (1992), p. 642-643
156  download 189622 Hoofdstuk: Some remarks on laudatory poems by Yehudah hal-Lewi (Andalusia 1075-1141)
A. Schippers in: The literary analysis of Hebrew texts: papers read at a symposium held at the Juda Palache Institute, University of Amsterdam (5 February 1990) (1992), p. 72-102
157   Artikel: De kwaliteit van schrijfvaardigheidstoetsen. Onderzoek naar vier efficiëntere toetsvormen
R. Schoonen in: Didaktief, Vol. 22 (1992), p. 22-23
158   Rapport: Taalplan toetsen.Constructie en verantwoording van programmagebonden woordenschattoetsen ten behoeve van Taalplan Kleuters, groep 1 en 2
R. Schoonen, R. Damhuis (1992), p. 166
159   Artikel: Toetsing van schrijfvaardigheid: problemen en mogelijkheden. Verslag van de studiedag Levende Talen, d.d. 9 november 1991
R. Schoonen, K. de Glopper in: Levende talen, Vol. 470 (1992), p. 187-195
160   Artikel: The Poet's House: Fiction and Reality in the Works of the 'Fatimid Poets'
P. Smoor in: Quaderni di Studi Arabi, Vol. 10 (1992), p. 45-62