The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

141 tot 150 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

141   Hoofdstuk: Het tragisch conflict tussen jeugd en arbeid
P. de Rooy in: Paniek in Nederland (1992), p. 17-34
142   Hoofdstuk: 'Nationaliteit in de schaduw van de Gouden Eeuw
N.C.F. van Sas in: De Gouden Eeuw in perspectief (1992), p. 83-106
143   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 105 (1992), p. 732- , Natural and necessary enemies: Anglo-French relations in the eighteenth century
144   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 105 (1992), p. 732- , A system of ambition?:British foreign policy 1660-1793
145   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 105 (1992), p. 703-704 , Diplomacy and revolution: the London Conference of 1830 and the Belgian Revolt
146  download 6481 Artikel: De mythe Nederland
N.C.F. van Sas in: De negentiende eeuw, Vol. 16 (1992), p. 4-22
147   Hoofdstuk: Het Europese statenstelsel 1814/15-1870
N.C.F. van Sas in: Veranderende grenzen: nationalisme in Europa 1815-1919 (1992), p. 18-21
148   Hoofdstuk: Het grote Nederland van Willem I
N.C.F. van Sas in: Staats- en natievorming in Willem I's koninkrijk (1992), p. 171-185
149   Boekredactie: Historical research in the Low Countries
N.C.F. van Sas, E. Witte (1992), p. 116
150   Hoofdstuk: Inleiding
N.C.F. van Sas in: De veiligheid van Europa: aspecten van de ontwikkeling van het Europese statenstelsel (1992), p. 18-21