The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

121 tot 130 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

121   Hoofdstuk: Negentiende eeuw
M.T.C. Mathijsen in: Muisstil: Voorlezen in het voortgezet onderwijs (1992), p. 62-66
122   Hoofdstuk: Neue Drucktechniken und alte Fehlerquellen. Die Entwicklung in der Buchdruckkunst und die Folgen für die Edition
M.T.C. Mathijsen in: Editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft 6 (1992), p. 131-144
123   Artikel: Tachtig als oogklep
M.T.C. Mathijsen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 16 (1992), p. 37-40
124   Boekbespreking: U scheurt mij de verzen van het hart
M.T.C. Mathijsen in: Vrij Nederland (1992), Briefwisseling
125   Artikel: Disiecta membra in the church of SS. Michele e Magno in Rome
E.M. Moormann in: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, Vol. 51/52 (1992), p. 135-160
126   Artikel: Domus Aurea. Appunti sul padiglione della Domus Aurea neroniana sul colle Oppio
E.M. Moormann in: Bollettino di Archeologia, Vol. 16-18 (1992), p. 139-145
127   Hoofdstuk: Onderwijs in argumenteren.
R.J. Oostdam, F.H. van Eemeren, K. de Glopper in: Handboek lees- en schrijfdidactiek : functionele geletterdheid in basis- en voortgezet onderwijs. (1992), p. 233-249
128  download 186038 Hoofdstuk: Inleiding
R. Peters in: Inspiratie en kritiek: moslimse intellectuelen over de islam (1992), p. 7-16
129  download 189621 Inaugurele rede: Whisky in de Nijl: islamitische regimes en de islamisering van het recht
R. Peters (1992), p. 32
130   Proefschrift: Une révolution de la pensée : maoïsme et féminisme à travers "Tel Quel", "Les Temps modernes" et "Esprit"
I.M. van der Poel (1992), p. 269