The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

111 tot 120 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

111   Hoofdstuk: Identity and self-image : German auto-exoticism as escape from history
J.T. Leerssen in: Komparatistik und Europaforschung : Perspektiven vergleichender Literatur- und Kulturwissenschaft (1992), p. 117-136
112   Hoofdstuk: Image and reality and Belgium
J.T. Leerssen, K.U. Syndram, H. Dyserinck in: Europa provincia mundi (1992), p. 281-291
113   Artikel: Overzees Europa : de Britse houding
J.T. Leerssen in: Spiegel historiael, Vol. 27 (1992), p. 453-457
114   Hoofdstuk: Preface
J.T. Leerssen, K.U. Syndram in: Europa provincia mundi (1992), p. III-V
115   Hoofdstuk: Woordentwist der Barden
J.T. Leerssen in: Professoren A/Z : over onderwijs & onderzoek in 1991 (1992), p. 432-434
116   Artikel: Fakhr al-Din and his place in Lebanese national history
R.L.A. van Leeuwen in: The Beirut Review, Vol. 4 (1992), p. 97-103
117   Boek: Inleiding in de literatuurwetenschap
J.J.H. van Luxemburg, M.G. Bal, W.G. Weststeijn (1992), 313 p.
118   Artikel: La partenza dell'argonauta di A. Savinio e la liberta della mente
C.C.M. Maeder in: Studi Novecenteschi, Vol. 29 (1992), p. 173-182
119   Boek: De werken van Harry Mulisch
M.T.C. Mathijsen (1992), 157 p.
120   Hoofdstuk: Lezen in het verleden
M.T.C. Mathijsen in: Handleiding voor leeskringen (1992), p. 9-19