The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

101 tot 110 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

101   Hoofdstuk: Cross-language differences in the identification of intervocalic stop consonants by Japanese and Dutch listeners
M. Kashino, A. van Wieringen, L.C.W. Pols in: ICSLP 92 procceedings, Banff, Alberta, Canada, 1992. Vol. 2 (1992), p. 1079-1082
102  download 186819 Artikel: Recent intonation research and its implications for teaching Russian
C.E. Keijsper in: Studies in Slavic and General Linguistics, Vol. 17 (1992), p. 151-214
103   Boekredactie: Tekens en teksten; cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen
H. Kleijer, A. Knotter, F.P.I.M. van Vree (1992), p. 237
104   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Fifteenth-century studies, Vol. 19 (1992), p. 355-356 , Deux moralités de la fin du Moyen-Âge et du temps des Guerres de Religion
105   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Vol. 53 (1992), p. 310-311 , Recueil de farces (1450-1550), tome VI
106   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Théatre médiéval, Vol. 4 (1992), p. 49-50, Trou moet blijcken: bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten': Dl. 1: Boek AB
107   Artikel: Le Lancelot-Graal d'Amsterdam (ancien Phillips 1046 & 3630)
J. Koopmans in: Neophilologus, Vol. 76 (1992), p. 166-174
108   Hoofdstuk: Mysterie-spelen als massamedia
J. Koopmans in: Tekens en teksten: cultuur, communicatie en maatschappelijke veranderingen vanaf de late middeleeuwen (1992), p. 17-28
109  download 3730 Artikel: Independence, randomness and the axiom of choice
M. van Lambalgen in: Journal of Symbolic Logic, Vol. 57 (1992), p. 1274-1304
110   Boekredactie: Europa provincia mundi : essays in comparative literature and European studies offered to Hugo Dyserinck on the occasion of his sixty-fifth birthday
J.T. Leerssen, K.U. Syndram (1992), p. 518