The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1992

1 tot 10 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

 Boekredactie: Inleiding algemene taalwetenschap
R. Appel, H. Bos, J. Coerts, S. Dik, A. Mills, P. Muysken, R. Prins, R. Schoonen, N. Smith (1992), p. 384
 Artikel: Avec son regard de maître
M.G. Bal in: Protée, Vol. 20 (1992), p. 54-68
 Artikel: De grenzen van wetenschappelijkheid
M.G. Bal in: Forum der letteren, Vol. 33 (1992), p. 275-283
download 15238 Artikel: Hou je nog van me?: de hang naar houvast is geen 'typische vrouwenkwaal'
M.G. Bal in: Opzij, Vol. 20 (1992), p. 51-59
download 15236 Boekbespreking: Narratology and the rhetoric of trashing
M.G. Bal in: Comparative literature, Vol. 44 (1992), p. 543-552 , Narrative as communication
 Hoofdstuk: Over her dead body
M.G. Bal in: Literature and gender (1992), p. 556-594
 Hoofdstuk: Prema kritickoj naratologiji
M.G. Bal in: Suvremena teorija pripovijedanja (1992), p. 54-340
 Hoofdstuk: Rape: problems of intention
M.G. Bal in: Feminism and psychoanalysis (1992), p. 367-371
 Artikel: Reply
M.G. Bal, N. Bryson in: The art bulletin, Vol. 74 (1992), p. 528-531
10  download 15228 Artikel: Telling, showing, showing off: a walking tour
M.G. Bal in: Critical inquiry, Vol. 18 (1992), p. 556-594