The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

51 tot 60 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

51   Artikel: De overbodigheid van de begintoestand
G.A. den Hartogh in: Tijdschrift voor filosofie, Vol. 53 (1991), p. 264-310
52   Hoofdstuk: When is a principle a formal principle?
G.A. den Hartogh in: Akten des Siebenten Internationalen Kant-Kongresses : Kurfürstliches Schloss zu Mainz 1990 (1991), p. 277-289
53   Boekredactie: Exploraciones semánticas y pragmáticas del español
W.H. Haverkate, K. Hengeveld, G. Mulder, H.G. Olbertz (1991), p. 155
54   Artikel: Adverbial subordinators in Chuvash, Dutch, Maltese, British Romani, and Turkish
K. Hengeveld in: EUROTYP Working Papers, Vol. V (1991), p. 33-47
55  download 138902 Hoofdstuk: Tipología, sincronía, diacronía
K. Hengeveld in: Exploraciones semánticas y pragmáticas del Español (1991), p. 81-94
56   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 45 (1991), p. 68- , Wat kruisigde Jezus? : de politieke executie van een charismaticus.
57   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 45 (1991), p. 250-251 , Symbolik des Todes Jesu.
58   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 45 (1991), p. 340- , ohannesapokalypse und johanneischer Kreis : Versuch einer traditionsgeschichtlichen Ortsbestimmung am Paradigma der Lebenswasser-Thematik
59   Hoofdstuk: Christenen binnen en buiten het jodendom.
J.W. van Henten in: Jodendom en vroeg christendom: continuiteit en discontinuiteit. (1991), p. 137-161
60   Hoofdstuk: De vorming van de joodse staat na de ballingschap naar de opvatting van W.H. Kosters.
J.W. van Henten in: Quisque suis viribus, 1841-1991 : 150 jaar theologie in dertien portretten (1991), p. 73-87