The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

21 tot 30 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

21   Hoofdstuk: Performance of text-to-speech conversion for Dutch: a comparative evaluation of allophone and diphone based synthesis at the level of the segment, the word, and the paragraph
R. van Bezooijen, L.C.W. Pols in: Proceedings Eurospeech '91, Genova. Vol. 2 (1991), p. 871-874
22   Boekredactie: De veiligheid van Europa: aspecten van de ontwikkeling van het Europese statenstelsel
M.C. Brands, N.C.F. van Sas, B.A.G.M. Tromp (1991), p. 320
23   Hoofdstuk: Qoheleth 3.1-9: A Framed Erotic Poem? (Hebrew)
A. Brenner in: Gevariahu Memorial Volume (1991), p. 9-23
24   Artikel: How the West Was Won: Euboeans vs. Phoenicians
J.P. Crielaard in: Hamburger Beiträge zur Archäologie, Vol. 18/19 (1991), p. 235-249
25   Artikel: The hierarchical structure of the clause and the typology of perception verb complements
S.C. Dik, K. Hengeveld in: Linguistics, Vol. 29 (1991), p. 231-259
26  download 15540 Artikel: A pragma-dialectical perspective on norms.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Communication & cognition, Vol. 24 (1991), p. 25-42
27   Hoofdstuk: Argumentatietheorie en rechtswetenschap.
F.H. van Eemeren, E.T. Feteris in: Juridische argumentatie in analyse : opstellen over argumentatie en recht. (1991), p. 1-7
28   Boek: Argumentation, communication, and fallacies : a pragma-dialectical perspective.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1991), 221 p.
29   Artikel: De geschiedenis van het argumentum ad hominem.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Tijdschrift voor taalbeheersing., Vol. 13 (1991), p. 82-99
30   Hoofdstuk: De presentatie, analyse en evaluatie van argumentatie in discussieperspectief.
F.H. van Eemeren in: Thema's in de taalbeheersing : lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 19, 20 en 21 december 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen. (1991), p. 3-7