The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

11 tot 20 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

11   Hoofdstuk: De herkomst van de verzuiling
J.A. van Belzen in: Herzuiling in de GGZ?: meningen en discussie over de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg in de jaren negentig (1991), p. 7-14
12   Hoofdstuk: Gereformeerden en hun psychiatrie
J.A. van Belzen in: Gereformeerden, Katholieken en hun psychiatrie (1991), p. 9-32
13   Artikel: J.G. Geelkerken en de godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: De Psycholoog, Vol. 26 (1991), p. 399-401
14   Hoofdstuk: Religie in de rapportage pro justitia: enkele cultuur- en godsdienstpsychologisch relevante cases
J.A. van Belzen in: Ziek of schuldig? : twee eeuwen forensische psychiatrie en psychologie (1991), p. 175-190
15   Boek: Rümke, religie en godsdienstpsychologie : achtergronden en vooronderstellingen
J.A. van Belzen (1991), 290 p.
16   Artikel: The historiography of dutch psychiatry and mental health care
J.A. van Belzen, J. Vijselaar in: History of psychiatry, Vol. 2 (1991), p. 281-288
17   Artikel: Verzuiling en mentaliteit: pleidooi voor een interdisciplinaire benadering
J.A. van Belzen in: Amsterdams sociologisch tijdschrift, Vol. 17 (1991), p. 46-67
18   Boek: Logic, language and meaning: Vol. I: Introduction to logic
J.F.A.K. van Benthem, J.A.G. Groenendijk, D.H.J. de Jongh, M.J.B. Stokhof, H.J. Verkuyl (1991), 282 p.
19   Boek: Logic, language and meaning: Vol. II: Intensional logic and logical grammar
J.F.A.K. van Benthem, J.A.G. Groenendijk, D.H.J. de Jongh, M.J.B. Stokhof, H.J. Verkuyl (1991), 349 p.
20   Hoofdstuk: Evaluation of allophone and diphone based text-to-speech conversion at the paragraph level
R. van Bezooijen, L.C.W. Pols in: Proceedings XIIth International Congress of Phonetic Sciences, Aix-en-Provence, France, August 19-24, 1991. Vol. 3 (1991), p. 498-501