The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

141 tot 150 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

141   Artikel: De onafwendbare ondergang van een uniek omroepbestel
F.P.I.M. van Vree in: Reflector, Vol. 32, nr.1 (1991), p. 9-11
142   Artikel: De stad van het betere leven. Cultuur en samenleving in Nederland rond 1900
F.P.I.M. van Vree in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 106 (1991), p. 641-651
143   Hoofdstuk: De verlokkingen van de Zandstraat: vertier aan de zelfkant van een stedelijke samenleving
F.P.I.M. van Vree in: Fragmenten van vermaak (1991), p. 25-42
144   Artikel: De vuile was van het gezag; dagbladpers en journalistieke cultuur in de jaren vijftig en zestig
F.P.I.M. van Vree in: Jaarboek mediageschiedenis, Vol. 3 (1991), p. 215-242
145   Boekbespreking: Economisch geschil leidde tot politieke vadermoord
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 05-10-1991 (1991), De val van het kabinet-Cals. De financiële politiek van de Katholieke Volkspartij in de parlementaire periode 1963-1967
146   Boekbespreking: Een stijlvolle joodse society-reporter in vooroorlogs Berlijn
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 14-09-1991 (1991), Bloed en banketten
147   Boekbespreking: Fundamentele wending in oorlog bracht Hitler tot besluit joden uit te roeien
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 01-06-1991 (1991), Het ontstaan van een volkerenmoord : Hitler en de joden
148   Artikel: In het land van Mussolini. De Nederlandse pers en fascistisch Italië
F.P.I.M. van Vree in: Incontri; revista di studi italo-neerlandesi, Vol. 6 (1991), p. 3-26
149   Boekbespreking: Kunst en cultuur in de schaduw van het fascisme
F.P.I.M. van Vree in: Incontri; revista di studi italo-neerlandesi, Vol. 6 (1991), p. 164-165, Italië in het Noorden ; tentoonstelling UB Groningen
150   Boekbespreking: Nationalisme onder communistische regimes fundamenteel veranderd
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 28-12-1991 (1991), Nationalisme in Europa en de Sovjetunie