The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

121 tot 130 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

121   Boekredactie: De kracht van Nederland: internationale positie en buitenlands beleid in historisch perspectief
N.C.F. van Sas (1991), p. 248
122   Hoofdstuk: De kracht van Nederland: nationaliteit en buitenlands beleid
N.C.F. van Sas in: De kracht van Nederland: internationale positie en buitenlands beleid (1991), p. 9-15
123   Boekbespreking: Feodale herinneringen
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 21-DEC-1991 (1991), p. 813, The decline and fall of the British aristocracy
124   Artikel: Fin-de-siècle als nieuw begin: nationalisme in Nederland rond 1900
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 106 (1991), p. 569-609
125  download 189733 Hoofdstuk: Mu"arada
A. Schippers in: Encyclopaedia of Islam (1991), p. 260-261
126  download 190172 Hoofdstuk: Some remarks on the present-day tradition of Andalusian Muwaššahāt in North Africa
A. Schippers in: Studies on the Muwaššah and the Kharja: proceedings of the Exeter international colloquium (1991), p. 149-159
127  download 190171 Hoofdstuk: Style and register in Arabic, Hebrew and Romance strophic poetry
A. Schippers in: Poesía estrófica: actas del primer Congreso international sobre poesía estrófica árae y Hebrea y sus paralelos Romances (Madrid, diciembre de 1989) (1991), p. 311-324
128  download 190173 Artikel: The theme of old age in the poetry of Ibn Hafāğa
A. Schippers in: Quaderni di Studi Arabi, Vol. 9 (1991), p. 143-160
129   Proefschrift: De evaluatie van schrijfvaardigheidsmetingen. Een empirische studie naar betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van schrijfvaardigheidsmetingen in de achtste groep van het basisonderwijs
R. Schoonen (1991), p. 223
130   Hoofdstuk: Facetten van schrijfvaardigheidsmetingen: taken, beoordelingsaspecten en beoordelingsmethoden
R. Schoonen in: Thema's in de taalbeheersing (1991), p. 194-203