The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

111 tot 120 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

111   Hoofdstuk: Passive, perspective and textual cohesion
R. Risselada in: New studies in Latin linguistics (1991), p. 401-414
112  download 15513 Artikel: Bouleeren met de evolutie. Over de samenhang tussen apen, negers en proletariaat
P. de Rooy in: De Gids, Vol. 154 (1991), p. 343-366
113  download 15512 Artikel: Een hevig gewarrel. Humanitair idealisme en socialisme in Nederland rond de eeuwwisseling
P. de Rooy in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 106 (1991), p. 625-640
114   Hoofdstuk: Het zout in de pap: de verhouding tussen vrijzinnig-democraten en sociaal democraten
P. de Rooy in: De vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen socialisme en liberalisme (1991), p. 54-73
115   Hoofdstuk: Jugenpolitik in den Niederlanden 1945-1955
P. de Rooy in: Tradition und Neugestaltung: zu Fragen des Wiederaufbaus in Deutschland und den Niederlanden in der frühen Nachkriegszeit (1991), p. 233-249
116   Boek: Op zoek naar volmaaktheid : H.M. Bernelot Moens en het mysterie van afkomst en toekomst
P. de Rooy (1991), 220 p.
117  download 15515 Artikel: Zes studies over verzuiling
P. de Rooy in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 110 (1991), p. 380-392
118   Boekbespreking: Perspectives on Indo-European language, culture and religion. Studies in honor of E.C. Polome
C.J. Ruijgh in: Minos, Vol. 25/26 (1991), p. 425-429, Perspectives on Indo-European language, culture and religion. Studies in honor of E.C. Polome
119   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 104 (1991), p. 435-436 , Europa vor dem Krieg von 1870
120   Hoofdstuk: Ceasar, Brutus, Cincinnatus: Daendels als redder van Nederland
N.C.F. van Sas in: Herman Willem Daendels 1762-1818 (1991), p. 61-70