The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1991

91 tot 100 van 169
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

91   Hoofdstuk: Thomas Kinsella
J.T. Leerssen in: Post-war literatures in English (1991), p. 1-14
92   Artikel: War and peace in biblical and post-biblical Judaism
R.G. Mansfeld in: Grotiana, Vol. 12/13 (1991), p. 9
93   Hoofdstuk: Aan een schrijfster na een gesprek over uitgevers en recensenten
M.T.C. Mathijsen in: Aarts' letterkundige almanak voor het Wolff-jaar 1988 en het Aagje Deken-jaar 1991 (1991), p. 53-59
94   Boek: De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers
M.T.C. Mathijsen (1991), 127 p.
95   Artikel: Het dilemma van de brievenediteur
M.T.C. Mathijsen in: Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie, Vol. 2 (1991), p. 10-15
96   Artikel: Jan Lenders. De burger en de volksschool
M.T.C. Mathijsen in: Spektator, Vol. 20 (1991), p. 441-442
97   Hoofdstuk: Kijk daar, een vrouw die boeken koopt
M.T.C. Mathijsen in: AB 25. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Athenaeum Boekhandel (1991), p. 12-13
98  download 189620 Hoofdstuk: Djihaad tussen wettig gezag en revolutie: de heilige oorlog in de hedendaagse Islam
R. Peters in: Heilige oorlogen: een onderzoek naar historische en hedendaagse vormen van collectief religieus geweld (1991), p. 176-191
99   Artikel: Onvoltooide literatuur. Over dramatisch lezen, spiritueel herkauwen en de emotionele verwerking van gedrukte teksten in het algemeen
H. Pleij in: Jaarboek 'De Fonteine', Vol. 41/42 (1991), p. 167-175
100   Artikel: Onvoltooide literatuur. Over dramatisch lezen, spritueel herkauwen en de emotionele verwerking van gedrukte teksten in het algemeen
H. Pleij in: Jaarboek 'De Fonteine', Vol. 41-42 (1991), p. 167-175