The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1990

51 tot 60 van 148
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

51   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 44 (1990), p. 166-167 , Gesetz und Paränese : katechismusartige Weisungsreihen in der frühjüdischen Literatur.
52   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Bibliotheca orientalis, Vol. 47 (1990), p. 770-773 , Wisdom as nourisher : a study of an Old Testament theme, its development within early Judaism and its impact on early Christianity.
53   Artikel: Individuele verschillen in het leren van talen: ontwikkelingen in theorievorming en oderzoek
R. van Hout, J.H. Hulstijn, G. Meijers in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 37 (1990), p. 5-14
54   Boekredactie: Leerderskenmerken: individuele veschillen in het leren van talen
R. van Hout, J.H. Hulstijn, G. Meijers (1990), p. 140
55  download 176754 Artikel: A comparison between the information-processing and the analysis/control approaches to language learning
J.H. Hulstijn in: Applied linguistics, Vol. 11 (1990), p. 30-45
56   Boekbespreking:
J.H. Hulstijn in: Studies in second language acquisition, Vol. 12 (1990), p. 453- , Linguistic structure in language processing
57   Artikel: Toegepaste taalwetenschap en onderwijs Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie: spanning tussen theorie en praktijk
J.H. Hulstijn in: LES, Vol. 47 (1990), p. 3-9
58   Boekbespreking: C. Calame, Le récit en Grèce ancienne
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 43 (1990), p. 166-168 , Le récit en Grèce ancienne
59   Artikel: Homerische verteltechniek: de ontmoeting tussen Hermes en Priamus in Ilias 24
I.J.F. de Jong in: Lampas, Vol. 23 (1990), p. 370-383
60   Boekbespreking: L. Collins, Studies in characterization in the Iliad
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 43 (1990), p. 462-464 , Studies in characterization in the Iliad