The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1990

11 tot 20 van 148
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

11   Hoofdstuk: Visual poetics: reading with the other art
M.G. Bal in: Theory between the disciplines : authority, vision, politics (1990), p. 135-150
12   Artikel: A mirror of society. The downfall of Rajneeshpuram in the print media: a cross-national study
J.A. van Belzen, B. van Driel in: Journal for the scientific study of religion, Vol. 29 (1990), p. 76-90
13   Artikel: Godsdienst en geestesziekte: historische opmerkingen bij een problematische relatie
J.A. van Belzen in: Groniek, Vol. 23 (1990), p. 55-66
14   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 17 (1990), p. 345-359
15   Artikel: Psychopathologie und Religion
J.A. van Belzen in: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 19 (1990), p. 167-188
16   Artikel: Van der Horst en zijn antropologische psychiatrie
J.A. van Belzen in: Maandblad geestelijke volksgezondheid, Vol. 45 (1990), p. 507-523
17   Artikel: Waar is God in de psychiatrie?" H.C. Rümke in het Theologisch-Psychiatrisch Gezelschap, 31-10-1946
J.A. van Belzen in: Tijdschrift voor psychiatrie, Vol. 32 (1990), p. 42-53
18   Hoofdstuk: Evaluating text-to-speech systems: some methodological aspects
R. van Bezooijen, L.C.W. Pols in: Speech input/ouput assessment and speech databases (1990), p. 263-270
19   Artikel: A Triangle and a Rhombus in Narrative Structure: A Proposed Integrative Reading of Judges IV and V.
A. Brenner in: Vetus Testamentum, Vol. 40 (1990), p. 129-137
20   Artikel: Jonah reviled, God revealed: on Honah's prayer. (Dutch)
A. Brenner in: Jota, Vol. 6 (1990), p. 12-23