The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1990

131 tot 140 van 148
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

131   Boekbespreking: Joodse vluchtelingen in de jaren dertig "ongewenscht" (1/3)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 08-09-1990 (1990), Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940 : Documenten betreffende toelating, uitleiding en kampopname
132   Boekbespreking: Joodse vluchtelingen in de jaren dertig "ongewenscht" (2/3)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 08-09-1990 (1990), Door de mazen van het net
133   Boekbespreking: Joodse vluchtelingen in de jaren dertig "ongewenscht" (3/3)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 08-09-1990 (1990), Anne Frank was niet alleen : Levensgeschiedenissen van Duitse joden in Nederland
134   Boekbespreking: Morele zuivering door de Joodse Ereraad
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 03-03-1990 (1990), De Joodse Ereraad
135   Boekbespreking: Nuttige analyses naast beuzelpraatjes
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 10-03-1990 (1990), Op de grens van twee eeuwen : Positie en perspectief van Nederland in het zicht van het jaar 2000
136   Boekbespreking: Overheid ging voorop in stigmatisering van zigeuners
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 03-11-1990 (1990), En men noemde hen zigeuners ... De geschiedenis van Kalderasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland (1750-1944)
137   Artikel: Prometheus geboeid : de Nederlandse pers en Nazi-Duitsland
F.P.I.M. van Vree in: Spiegel historiael, Vol. 25 (1990), p. 338-343
138   Boekbespreking: Verhalen over de absurde wereld die Westerbork heette (1/2)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 12-05-1990 (1990), Kamp van hoop en wanhoop - Getuigen van Westerbork, 1939-1945
139   Boekbespreking: Verhalen over de absurde wereld die Westerbork heette (2/2)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 12-05-1990 (1990), Zelfs als wij zullen verliezen : Joden in verzet en illegaliteit
140   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Vol. 7 (juni 1990) (1990), p. 73-74 , Praagse ochtenden