The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1990

101 tot 110 van 148
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141

101   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 24-NOV-1990 (1990), p. 250, Politics for a rational left: political writing 1977-1988
102   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 24-NOV-1990 (1990), p. 144, Echoes of the Marseillaise: two centuries look back on the French Revolution
103   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 24-NOV-1990 (1990), p. 191, Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality
104   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 01-DEC-1990 (1990), p. 370, Friends in high places: who runs Britain?
105   Boekbespreking: Requiem voor een Engelse generatie
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 22 juni 1991 (1990), p. 479, Our age: portrait of a generation
106   Artikel: Revolutionaire kunsten: Giuseppe Ceracchi en Joan Derk van der Capellen
N.C.F. van Sas in: Spiegel historiael, Vol. 25 (1990), p. 524-527
107   Hoofdstuk: Romein en Thorbecke: twee worstelaars met de tijdgeest
N.C.F. van Sas in: Vijftig jaar erflaters: een terugblik op de `Erflaters van onze beschaving' van Jan en Annie Romein (1990), p. 70-92
108  download 190170 Boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 47 (1990), p. 836-838 , Gesammelte schriften: islamitische und jüdisch-islamitische studien
109  download 189508 Hoofdstuk: Arabic and Hebrew Andalusian war poems: reflections on the poetry of Samuel ha-Nagid
A. Schippers in: 10th World congress of Jewish studies: Jerusalem 16-19 August 1989: division C (1990), p. 41-48
110  download 189509 Hoofdstuk: Convention and originality in the poetry of eleventh-century Muslim Spain: reception of Eastern poetry in the West
A. Schippers in: Space and boundries/ Espace et frontière: proceedings of the XIIth congress of the international comparative literature association/ Actes du XII congrès de l'association Internationale de littérature comparée (1990), p. 439-445