The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

81 tot 90 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

81  download 358438 Boek: Bevoogding en bevinding: heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930
R. van der Laarse (1989), 454 p.
82  download 3728 Artikel: Algorithmic information theory
M. van Lambalgen in: Journal of Symbolic Logic, Vol. 54 (1989), p. 1389-1400
83  download 15446 Artikel: Culturele verschillen en nationale ideologieen : een naschrift
J.T. Leerssen in: Theoretische geschiedenis, Vol. 16 (1989), p. 361-365
84   Boekredactie: France-Europe
J.T. Leerssen, M. van Montfrans (1989), p. 246
85  download 15554 Artikel: Inner and outher others : the auto-image of French identity from Mme de Stael to Eugene Sue
J.T. Leerssen in: Yearbook of European studies, Vol. 2 (1989), p. 35-52
86   Hoofdstuk: Romance and non-Europa : genre, geschiedbeeld en auto-image
J.T. Leerssen in: Tussen wetenschap en werkelijkheid : opstellen aangeboden aan Max Weisglas door leden van de Vakgroep Europsese Studies (1989), p. 63-78
87   Boekredactie: Tussen wetenschap en werkelijkheid : opstellen aangeboden aan Max Weisglas door leden van de Vakgroep Europese Studies
J.T. Leerssen, J.H. Reestman, A. Rijksbaron (1989), p. 158
88   Boek: Tentang sastra
J. van Luxemburg, M.G. Bal, W.G. Weststeijn (1989), xv, 235 p.
89   Artikel: De exaltatie van de vriendschap: fragmenten uit de correspondentie Beets - Kneppelhout
M.T.C. Mathijsen in: Juffrouw Ida, Vol. 7 (1989), p. 36-48
90   Hoofdstuk: De Schoolmeester
M.T.C. Mathijsen in: Schipbreuk (1989), p. 12-14