The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

61 tot 70 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

61   Artikel: Het verhaal over Susanna als een pre-rabbijnse midrasj bij Dan. 1:1-2.
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 43 (1989), p. 278-293
62   Artikel: Jodendom versus Hellenisme: een valse tegenstelling
J.W. van Henten in: Lampas: tijdschrift voor Nederlandse classici, Vol. 22 (1989), p. 149-167
63  download 176433 Hoofdstuk: A cognitive view on interlanguage variability
J.H. Hulstijn in: The dynamic interlanguage: empirical studies in second language variation (1989), p. 17-31
64  download 176652 Artikel: Avoidance: grammatical or semantic causes?
J.H. Hulstijn, E.M.T. Marchena in: Studies in second language acquisition, Vol. 11 (1989), p. 241-255
65   Hoofdstuk: Experiments with semi-artificial input in second language acquisition research
J.H. Hulstijn in: Language Learning and Learner Language: papers from a conference held in Stockholm and Åbo 17-18 October, 1988 (1989), p. 28-40
66   Artikel: Het afleiden van de betekenis van vreemdtalige woorden uit de context: experimenteel onderzoek naar het effect van vier vormen van steun
J.H. Hulstijn in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 34 (1989), p. 13-25
67  download 176763 Hoofdstuk: Implicit and incidental second language learning: experiments in the processing of natural and partly artificial input
J.H. Hulstijn in: Interlingual processes (1989), p. 49-73
68   Boekbespreking: It's so difficult to explain you know
J.H. Hulstijn in: Levende talen, Vol. 474 (1989), p. 107-111 , The use of compensatory strategies of Dutch learners of English
69   Artikel: Ordeningscriteria voor leesteksten in het tweede-taalonderwijs
J.H. Hulstijn, S.C. Vedder in: Levende talen, Vol. 442 (1989), p. 386-390
70   Artikel: The Homeric epithets of poina
de I.J.F. Jong in: Museum Helveticum, Vol. 46 (1989), p. 242-243