The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

31 tot 40 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

31   Artikel: Job the Pious? The Characterization of Job in the Narrative Framework of the Book.
A. Brenner in: Journal for the Study of the Old Testament, Vol. 43 (1989), p. 35-52
32   Boek: The Song of Songs.
A. Brenner (1989), 106 p.
33   Hoofdstuk: A pragma-dialectical perspective on norms.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Norms in argumentation : proceedings of the conference on norms 1988. (1989), p. 97-112
34  download 15538 Artikel: A transition stage in the theory of fallacies.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Journal of pragmatics, Vol. 13 (1989), p. 99-109
35   Hoofdstuk: Het schrijven van betogen; naar een presentatie-strategie op basis van pragma-dialectische analyse.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Taalbeheersing in Nederland : een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. W. Drop ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (1989), p. 87-102
36  download 15489 Artikel: Introduction.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Argumentation : an international journal on reasoning, Vol. 3 (1989), p. 341-343
37   Hoofdstuk: Normative reconstruction of the confrontation stage of argumentative discourse.
F.H. van Eemeren in: Text, interpretation, argumentation. (1989), p. 142-156
38   Hoofdstuk: Redelijkheid in discussies.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: In alle redelijkheid : standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens. (1989), p. 216-241
39  download 15490 Artikel: Speech act conditions as tools for reconstructing argumentative discourse.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Argumentation : an international journal on reasoning, Vol. 3 (1989), p. 367-383
40  download 15486 Artikel: The skill of identifying argumentation.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, B. Meuffels in: Journal of the American Forensic Association, Vol. 25 (1989), p. 239-245