The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

11 tot 20 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

11  download 15250 Artikel: On looking and reading: word and image, visual poetics, and comparative arts
M.G. Bal in: Semiotica, Vol. 3/4 (1989), p. 283-320
12   Hoofdstuk: Reading as empowerment: teaching the Bible from a feminist perspective
M.G. Bal in: Approaches to teaching the Hebrew Bible as literature in translation (1989), p. 87-92
13   Hoofdstuk: The effects of language
M.G. Bal in: Three cultures: fifteen lectures on the confrontation of academic cultures (1989), p. 57-70
14   Artikel: Visual readers and textual viewers
M.G. Bal in: VS Versus, Vol. 52/53 (1989), p. 133-150
15   Artikel: Syllabus inleiding spraakcommunicatie
F.J. van Beinum, L.C.W. Pols in: IFA rapport, Vol. 108 (1989), p. 51
16   Artikel: De duivel is dood! Geloof als rechtvaardiging voor moord
J.A. van Belzen in: Skepter, Vol. 2 (1989), p. 11-17
17   Artikel: Godsdienst, psychopathologie en moord: historische en cultuurpsychologische notities bij een polemiek
J.A. van Belzen in: Amsterdams sociologisch tijdschrift, Vol. 16 (1989), p. 115-128
18   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie: aandacht voor recente ontwikkelingen en publikaties op het terrein van de godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 16 (1989), p. 350-363
19   Artikel: Maar eerwaarde, wat doet u nu? (2): met antwoord van A. van Stolk
J.A. van Belzen in: MGV : maandblad geestelijke volksgezondheid, Vol. 44 (1989), p. 1099-1102
20   Boekredactie: Proceedings of the fourth Symposium on the Psychology of Religion in Europe
J.A. van Belzen, J.M. van der Lans (1989), p. 367