The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

151 tot 160 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

151   Boekbespreking: Regionale tradities en het leven in de mediene
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 26-08-1989 (1989), Joods Nederland : een cultuurhistorische gids
152   Hoofdstuk: Die Dialektik der Aufklärung und die Tugenden der Vernunftskepsis: Versuch einder dekonstruktiven Lektüre ihrer subjektphilosophischen Züge
H. de Vries in: Die Aktualität der 'Dialektik der Aufklärung: zwischen Moderne und Postmoderne (1989), p. 183-209
153   Hoofdstuk: Einleitung
H. de Vries, H. Kunneman in: Die Aktualität der 'Dialektik der Aufklärung: zwischen Moderne und Postmoderne (1989), p. 9-14
154   Boek: Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion : die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas'
H. de Vries (1989), 354 p.
155   Proefschrift: Theologie im pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion: die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas
H. de Vries (1989), p. x, 354
156   Hoofdstuk: Theologie in pianissimo: de afnemende en de blijvende verstaanbaarheid van het spreken over God
H. de Vries in: Theologie en rationaliteit: godsdienstwijsgerige bijdragen (1989), p. 260-302
157   Proefschrift: The V2 conspiracy: a synchronic and a diachronic analysis
F.P. Weerman (1989), p. 266
158   Boek: The V2 Conspiracy; a Synchronic and a Diachronic Analysis
F.P. Weerman (1989), 263 p.
159   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, Vol. 5 (1989), p. 81-83 , Kaukasus! Kaukasus!
160   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, Vol. 5 (1989), p. 81-83 , Kinderen van de Arbat