The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1989

141 tot 150 van 176
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171

141   Rapport: Second quality evaluation of a French diphone-based synthesis system: identification and quality ratings of consonant clusters
N. van Son, L.C.W. Pols (1989)
142   Hoofdstuk: Comparing formant movements in fast and normal rate speech
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Proceedings EUROSPEECH'89, 1989. Vol. 2 (1989), p. 665-668
143   Hoofdstuk: Regels en uitzonderingen
F.J.M.M. Veltman in: In alle redelijkheid : standpunten over het denken, spreken en handelen van de redelijke mens (1989), p. 201-222
144   Artikel: Language functions in early childhood education: the cognitive-linguistic experiences of bilingual and monolingual children
M. Verhallen, R. Appel, R. Schoonen in: Language and education, Vol. 3 (1989), p. 1-22
145   Boekbespreking:(1/2)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 28-10-1989 (1989), The fight for the 'Malvinas'
146   Boekbespreking:(2/2)
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 28-10-1989 (1989), Speaking Out : untold Stories from the Falklands War
147   Boek: De Nederlandse pers en Duitsland 1930-1939
F.P.I.M. van Vree (1989), 475 p.
148   Boekbespreking: Dramatisch relaas van massale exodus
F.P.I.M. van Vree in: Volkskrant, 16-09-1989 (1989), Shores of refuge : a hundred years of jewish emigration
149   Boekbespreking: Jaarboek markeert nieuwe koers Oorlogsdocumentatie
F.P.I.M. van Vree (1989) in: Oorlogsdocumentatie '40-'45 - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1989
150   Artikel: Nazi-Duitsland en de Nederlandse pers: een paradox
F.P.I.M. van Vree in: Comma : Magazine voor communicatie, Vol. 1 (1989)