The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

61 tot 70 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

61   Boekbespreking: W.G. Thalmann, Conventions of form and function in early Greek epic poetry
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 41 (1988), p. 127-131 , Conventions of form and function in early greek epic poetry
62  download 189452 Artikel: A note on agentive and non-agentive interpretations
C.E. Keijsper in: Studies in Slavic and General Linguistics, Vol. 11 (1988), p. 365-386
63   Artikel: Aanvullingen op P.P. Schmidt, Zeventiende eeuwse klucht-boeken in de Nederlanden
J. Koopmans in: Documentaal, Vol. 17 (1988), p. 99-102
64   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Vol. 50 (1988), p. 243-245 , Recueil de farces (1450 1550), tome II
65   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance : travaux et documents, Vol. 50 (1988), p. 535-536 , Genoechlike ende lustige historiën: laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland
66   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Rapports: het Franse boek, Vol. 58 (1988), p. 138-139 , Recueil de farces (1450-1550), tome II
67   Boekbespreking:
J. Koopmans in: Théâtre medieval, Vol. 3 (1988), p. 138-139, Noyt meerder vreucht
68   Hoofdstuk: Folklore, tradition et révolte: le fonctionnement social des sermons joyeux français à la fin du moyen âge
J. Koopmans in: Le théâtre et la cité dans l'Europe médiévale: actes du Vème colloque international de la Société Internationale pour l'étude du théâtre médiéval (Perpignan, juillet 1986) (1988), p. 457-470
69   Hoofdstuk: Op de planken
J. Koopmans, P. Verhuyck in: Franse literatuur van de Middeleeuwen (1988), p. 155-170
70   Boekredactie: Recueil de sermons joyeux (XVe XVIe siècles)
J. Koopmans (1988), p. 668