The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

51 tot 60 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

51   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 42 (1988), p. 157-158 , Die @Offenbarung des Johannes : die Geschichte ihrer Auslegung im 1. Jahrtausend.
52   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 42 (1988), p. 269- , Witness in biblical scholarship : a survey of recent studies 1956-1980
53   Hoofdstuk: Egyptische goden in Openbaring 12-13.
J.W. van Henten in: Tussen Nijl en Herengracht : een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss ... (1988), p. 71-83
54   Hoofdstuk: How difficult are the phrasal verbs for Dutch learners of English?
J.H. Hulstijn, E.M.T. Marchena in: Modern Dutch studies: essays in honour of Peter King, professor of modern Dutch studies at the University of Hull, on the occasion of his retirement (1988), p. 48-59
55   Boekbespreking: Verschillen in taalvaardigheid: taalachterstand of sociaal milieu?
J.H. Hulstijn in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 32 (1988), p. 145-147 , Taalvaardigheid en schoolsucces: de relatie tussentaalvaardigheid Nederlands en schoolsucces van allochtone en autochtone leerlingen aan het einde van de basisschool
56   Artikel: Verwervingsvolgorde van grammatische structuren: een kritische bespreking van de theorie van Pienemann
J.H. Hulstijn in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 30 (1988), p. 7-20
57   Boekbespreking: A. Bonnafé, Poésie, nature et sacré. Vol. I: Homère, Hesiode et le sentiment grec de la nature
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 41 (1988), p. 393-395 , Poésie, nature et sacré.Vol. I: Homère, Hesiode et le sentiment grec de la nature
58   Hoofdstuk: Gynaikeion ethos: misogynie als verblindende factor bij antieke Homerusinterpretatoren'
I.J.F. de Jong in: Door het oog van de tekst: essays voor Mieke Bal over visie (1988), p. 106-120
59   Artikel: Het litteken van Odysseus: Homerus onder het mes van de literatuurkritiek
I.J.F. de Jong in: Hermeneus, Vol. 60 (1988), p. 9-14
60  download 5065 Artikel: Homeric words and speakers: an addendum
I.J.F. de Jong in: Journal of Hellenic studies, Vol. 108 (1988), p. 188-189