The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

41 tot 50 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

41   Hoofdstuk: Context and information in dynamic semantics
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof in: Working models of human perception (1988), p. 458-486
42   Boekredactie: Proceedings of the Sixth Amsterdam Colloquium, April 13-16, 1987
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof, F.J.M.M. Veltman (1988), p. 372
43   Hoofdstuk: Type-shifting rules and the semantics of interrogatives
J.A.G. Groenendijk, M.J.B. Stokhof in: Properties, types and meaning. Vol. II: Semantic Issues (1988), p. 21-69
44   Hoofdstuk: Inleiding en aantekeningen
G.A. den Hartogh in: Over het staatsbestuur (1988), p. 7-61
45   Hoofdstuk: Inleiding en aantekeningen
G.A. den Hartogh in: Over het staatsbestuur (1988), p. 211-219
46   Artikel: Overreden of overtuigen
G.A. den Hartogh in: Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte, Vol. 80 (1988), p. 115-121
47   Artikel: Politieke verplichting: gronden en grenzen
G.A. den Hartogh in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Vol. 80 (1988), p. 231-258
48  download 136133 Artikel: Illocution, mood, and modality in a Functional Grammar of Spanish
K. Hengeveld in: Journal of Semantics, Vol. 6 (1988), p. 227-269
49   Artikel: Layers and operators
K. Hengeveld in: Working papers in functional grammar, Vol. 27 (1988), p. 36
50   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 42 (1988), p. 340-, De verkondiging van Jezus' dood in het Nieuwe Testament.