The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

121 tot 130 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

121   Boekbespreking:van: M.J. van der wal, Passiefproblemen in oudere taalfasen; middelnederlands sijn/werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits
F.P. Weerman in: Forum der letteren, Vol. 28 (1988), p. 155-158 , Passiefproblemen in oudere taalfasen; middelnederlands sijn/werden + participium praeteriti en de pendanten in het gotisch, het engels en het duits
122   Hoofdstuk: Chomsky's Overal-een-subject-principe en het Middelnederlands
F.P. Weerman in: Uitgangspunten en toepassingen; taalkundige studies over Middelnederlands, 16de- en 17de-eeuws Nederlands (1988), p. 59-80
123   Artikel: Moet kunnen: Middelnederlandse zinnen zonder subject
F.P. Weerman in: De nieuwe taalgids, Vol. 81 (1988), p. 289-310
124   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, Vol. 2 (1988), p. 79-80 , De onderhuurster : roman
125   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, Vol. 3 (1988), p. 83- , De gouden roos
126   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, Vol. 3 (1988), p. 87-88 , Onderaardse rivier, ondergrondse vogels: roman
127   Boekbespreking:
W.G. Weststeijn in: Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Vol. 2 (1988), p. 74-75 , Omsingeld : notities van een belegerde
128   Boekbespreking: De zon uitgeroepen tot wereldproletariĆ«r
W.G. Weststeijn in: Vrij Nederland Boekenbijlage, 06-08-1988, Vol. 49 (1988), p. 5-6 , Tsjevengoer
129   Hoofdstuk: Een Sowjet-visie op Mieke Bals concept van de focalisatie
W.G. Weststeijn in: Door het oog van de tekst : essays voor Mieke Bal over visie (1988), p. 200-206
130   Artikel: John Cowper Powys: "autobiography"
W.G. Weststeijn in: Maatstaf, Vol. 36 (1988), p. 206-210