The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

111 tot 120 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

111   Hoofdstuk: Differences in formant values of Dutch vowels due to speaking rate
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Speech '88 : proceedings, Edinburgh, 22-26 August 1988. Book 1 (1988), p. 313-320
112   Hoofdstuk: Comments on 'An automated logic for elementary changes' by Luis Fariñas
F.J.M.M. Veltman in: Non-standard logics for automated reasoning (1988), p. 78-80
113   Hoofdstuk: Comments on 'Probability Semantics' by Gerhard Paass
F.J.M.M. Veltman in: Non-standard logics for automated reasoning (1988), p. 244-247
114   Hoofdstuk: Beeld en verhaal: de historicus als kunstenaar
F.P.I.M. van Vree in: Verhaal en relaas (1988), p. 18-35
115   Artikel: Van kruistocht tot kruisgang; de bewogen geschiedenis van een katholiek persbureau
F.P.I.M. van Vree in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, Vol. 18 (1988), p. 100-112
116   Boekbespreking:
H. de Vries in: Bijdragen, Vol. 49 (1988), p. 348-350 , Face to face with Levinas
117   Boekbespreking:
H. de Vries in: Bijdragen, Vol. 49 (1988), p. 468-470 , The critical theory of religion, the Frankfurt School : from universal pragmatic to political theology
118   Hoofdstuk: Moralität und Sittlichkeit: zu Adornos Hegelkritik
H. de Vries in: Hegel Jahrbuch (1988), p. 300-307
119   Artikel: Theologie en moderniteit, rationaliteit en scepsis
H. de Vries in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 42 (1988), p. 21-41
120   Boekbespreking:van: J.M. van der Horst, Historische grammatica en taaltekens; studies over de plaats van de persoonsvorm, samentrekking en de onpersoonlijke constructie in de geschiedenis van het Nederlands, diss. Amsterdam
F.P. Weerman in: De nieuwe taalgids, Vol. 81 (1988), p. 359-362 , Historische grammatica en taaltekens; studies over de plaats van de persoonsvorm, samentrekking en de onpersoonlijke constructie in de geschiedenis van het Nederlands, diss. Amsterdam