The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

101 tot 110 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

101   Boekbespreking:
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 29-OKT-1988 (1988), p. 402, The enchanted glass: Britain and its monarchy
102   Boekbespreking: De geluksnorm van Bertrand Russell
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 26-NOV-1988 (1988), p. 226, Bertrand Russell : a political life
103   Hoofdstuk: Drukpers, politisering en openbaarheid van bestuur in de patriottentijd: enkele kanttekeningen
N.C.F. van Sas in: 1787: de Nederlandse revolutie? (1988), p. 174-184
104   Hoofdstuk: Het ironisch perspectief, of God op zijn hurken
N.C.F. van Sas in: Ernst & ironie: over ironie, geschiedenis, politiek en kunst (1988), p. 174-184
105   Boekbespreking: Thomas Paine: een onverbeterlijke optimist
N.C.F. van Sas in: NRC-Handelsblad, Vol. 24-SEP-1988 (1988), p. 195, Thomas Paine
106   Hoofdstuk: Tweedragt overal: het patriottisme en de uitvinding van de moderne politiek
N.C.F. van Sas in: De droom van de revolutie (1988), p. 18-31
107  download 189459 Artikel: Hebrew Andalusian and Arabic poetry: descriptions of fruit in the tradition of the 'elegants' or zurafā'
A. Schippers in: Journal of Semitic Studies, Vol. 2 (1988), p. 219-232
108  download 190169 Artikel: Imitations of Arabic in Hebrew Andalusian poetry
A. Schippers in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. Supplement (1988), p. 162-173
109   Artikel: Het gebruik van gestructureerde en correctie-opdrachten in peilingsonderzoek naar schrijfvaardigheid
R. Schoonen in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, Vol. 2 (1988), p. 91-102
110   Hoofdstuk: First quality evaluation of a diphone-based speech synthesis system for Italian
N, van Son, L.C.W. Pols, S. Sandri, P.L. Salza in: Speech '88 : proceedings, Edinburgh, 22-26 August 1988. Book 2 (1988), p. 429-436