The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

51 tot 60 van 126
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

51   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 41 (1987), p. 316- , Jesus und das Danielbuch. I: Jesu Einspruch gegen das Offenbarungssystem Daniels (Mt 11, 25-27; LK 17, 20-21)
52   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 41 (1987), p. 316-317 , Jesus und das Danielbuch. II: Die Menschensohnworte Jesu und die Zukunftserwartung des Paulus (Daniel 7, 13-14)
53   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 41 (1987), p. 237- , Vrede op aarde : de messiaanse vrede in bijbels perspectief.
54   Boekbespreking:
J.W. van Henten in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 41 (1987), p. 235-236 , Der leidende Gerechtfertigte : die alttestamentlich-j├╝dische Tradition vom 'leidenden Gerechten' und ihre Rezeption bei Paulus.
55   Boekredactie: O Vrijheid! onwaardeerbaar pand!: aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht
T.J. Hoekstra, N.C.F. van Sas (1987), p. 317
56   Hoofdstuk: Impliciete en incidentele verwerving van woordvormen en grammaticaregels in een tweede taal
J.H. Hulstijn in: Etnische minderheden: taalverwerving, taalonderwijs, taalbeleid (1987), p. 139-154
57   Artikel: Homeric k_rdos and __elos
I.J.F. de Jong in: Museum Helveticum, Vol. 44 (1987), p. 79-81
58   Proefschrift: Narrators and focalizers: the presentation of the story in the Iliad
I.J.F. de Jong (1987), p. 322
59  download 5064 Artikel: Paris/Alexandros in the Iliad
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 40 (1987), p. 124-128
60   Hoofdstuk: Silent characters in the Iliad
I.J.F. de Jong in: Homer: beyond oral poetry (1987), p. 105-121